by

bakırkoy gunluk kiralık daire

unluk kiral 305 k evler cok fazla kullan 305 lma konusunda buyuk bir c 305 287 atlam 305 351 durumdad 305 r Bu durum kar 351 305 s 305 nda evleri olan ki 351 iler de 287 erlendirmek ad 305 na buyuk ad 305 mlar atmaktad 305 r Bu kadar cok fazla kiral 305 k ev ihtiyaclar 305 n 305 ise 1 1 evi bulunan ki 351 iler bu durumu de 287 erlendirmek icin evi Bak 305 rkoy de gunluk kiral 305 k ev durumunda kullanmaktad 305 r
bakırkoy gunluk kiralık daire